Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2172/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Financiële vereisten voor de controle

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2172/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - Financiële vereisten voor de controle

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2172/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (25 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - Financiële vereisten voor de controle

Zijn in de begrotingen met het oog op de verwachte taken aanvullende middelen opgenomen?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-2168/97, E-2170/97, E-2172/97 en E-2174/97 (28 oktober 1997)

De Raad is wel op de hoogte van de desbetreffende bepalingen van de lidstaten.