Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Ongelukken op het water

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Ongelukken op het water

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2276/97 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Ongelukken op het water

In Italië is een jonge vrouw bij een dom ongeluk om het leven gekomen doordat zij in zee was gevallen en vervolgens aan stukken gereten door de schroef van de motor van de zware rubberboot die zij alleen bestuurde.

Is de Commissie, gelet op het feit dat dergelijke ongelukken tijdens het zomerseizoen allesbehalve zeldzaam zijn, bereid

1. de invoering verplicht te doen stellen van een veiligheidskabel voor vaste scheepsmotoren en buitenboordmotoren die de bestuurder van een boot, wanneer hij alleen aan boord is, om de pols draagt en die ervoor zorgt dat de motor, ingeval de bestuurder buiten boord valt of onwel wordt, automatisch stilvalt;

2. bij de lidstaten aan te dringen op strenge bestraffing van hen die deze regel niet in acht nemen?

Antwoord door de heer Bangemann namens de Commissie (4 september 1997)

1. Veiligheid was één van de prioriteiten bij de opstelling van Richtlijn 94/25/EG met betrekking tot de bouw van pleziervaartuigen ((PB L 164 van 30.6.1994. )). De uiteindelijke eisen zorgen voor een hoog beschermingsniveau van de bestuurder waarbij er ook rekening wordt gehouden met het risico op ongevallen bij het starten van een motor in ingeschakelde toestand en waarbij men het overboord vallen wil voorkomen. De bescherming waar het geachte Parlementslid naar verwijst, wordt op het niveau van de Gemeenschap niet door Richtlijn 94/25/EG geregeld.

Deze bescherming had in dit geval het ongeval kunnen voorkomen, maar in vele gevallen versnelt de bestuurbaarheid van de boot de redding van de overboord gevallen persoon en in barre weersomstandigheden vermindert ze het risico op kapseizen.

2. Vanaf 16 juni 1998 zouden alle in de Gemeenschap in de handel gebrachte nieuwe boten aan Richtlijn 94/25/EG moeten voldoen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze verplichting wordt nageleefd.