Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2410/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan de Commissie. Handhaving van het wapenembargo tegen China

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2410/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan de Commissie. Handhaving van het wapenembargo tegen China

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2410/97 van Johanna Maij-Weggen (PPE) aan de Commissie (10 juli 1997)

Betreft: Handhaving van het wapenembargo tegen China

De Europese Unie heeft in 1989 een wapenembargo ingesteld tegen China.

In antwoord op schriftelijke vragen van de Nederlandse Tweede Kamer stelt minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken het volgende:

"Op deze plaats wil de regering voldoen met de constatering dat zij zich heeft ingezet voor een uniforme interpretatie door alle EU-lidstaten van het wapenembargo ten aanzien van China. Bij gebleken ontstentenis hiervan - een aantal lidstaten interpreteert het embargo niet alomvattend - heeft Nederland zich het recht voorbehouden om, in navolging van andere EU-landen, ten aanzien van bepaalde militaire goederen een ad hoc benadering te volgen¨.

Kan de Commissie meedelen welke verschillen in interpretatie er bestaan tussen de EU-lidstaten over het Europese wapenembargo ten aanzien van China en welke militaire goederen er aldus toch door bepaalde EU-landen naar China zijn geëxporteerd?

Kan de Commissie meedelen wanneer en welke voorstellen zij heeft gedaan aan de Raad om tot een eenduidige interpretatie te komen van het wapenembargo en wat de reactie van de Raad is geweest?

Hoe gaat de Commissie thans met dit probleem om?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (4 september 1997)

Het besluit betreffende het wapenembargo tegen China werd genomen in het kader van de Europese politieke samenwerking. De uitvoering van dit besluit is in eerste instantie een zaak van de lidstaten en de Raad Algemene Zaken. De informatie waarover de Commissie ten aanzien van het embargo beschikt, is vertrouwelijk en slechts de lidstaten kunnen machtiging verlenen tot het bekendmaken hiervan.