Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2584/97 van Hilde HAWLICEK aan de Commissie. Uitbreiding van de onderwijsprogramma's tot de LMOE

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2584/97 van Hilde HAWLICEK aan de Commissie. Uitbreiding van de onderwijsprogramma's tot de LMOE

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2584/97 van Hilde Hawlicek (PSE) aan de Commissie (29 juli 1997)

Betreft: Uitbreiding van de onderwijsprogramma's tot de LMOE

Vanaf 1998 worden de programma's SOCRATES en LEONARDO uitgebreid tot de LMOE (landen in Midden- en Oost-Europa).

Welke maatregelen treft de Commissie om ervoor te zorgen dat de scholieren en studenten van de EU-landen die aan de programma's in de LMOE deelnemen, de talen van deze landen beheersen?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (2 oktober 1997)

In artikel 2 van de besluiten van de associatieraden tot vaststelling van de modaliteiten voor de deelname van de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa aan de programma Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa wordt bepaald:

"de acties voor linguïstieke voorbereiding en opleiding betreffen de officiële talen van de Gemeenschap. Indien de uitvoering van de programma's dat noodzakelijk maakt, kunnen onder buitengewone omstandigheden andere talen worden geaccepteerd.¨

Algemeen gesproken, worden dus in het raam van deze programma's de talen van de landen van Midden- en Oost-Europa niet als prioritaire en zelfs niet als doeltalen beschouwd. In het kader van de mobiliteit en om te zorgen voor de wederkerigheid van de uitwisselingen, kan voor scholieren, studenten en leraren of jongeren in opleiding die zich naar de landen van Midden- en Oost-Europa begeven, de linguïstische voorbereiding in de taal van het land van ontvangst echter noodzakelijk blijken.

In bijzondere gevallen, wanneer de uitvoering van de programma dat noodzakelijk maakt, openen de besluiten van de associatieraden de mogelijkheid tot financiering van linguïstische opleidingsacties. De Commissie zal toezien op de gerechtvaardigde behoeften terzake.