Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2694/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Beperking van vitamine- en mineralenpreparaten op het aanbevolen dagrantsoen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2694/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Beperking van vitamine- en mineralenpreparaten op het aanbevolen dagrantsoen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2694/97 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Beperking van vitamine- en mineralenpreparaten op het aanbevolen dagrantsoen

Kan de Commissie meedelen of er een EU-regeling bestaat die vitamine- en mineralenpreparaten beperkt tot het maximaal aanbevolen dagrantsoen?

Zo ja, wat zijn de achterliggende redenen, omdat een dergelijke beperking zeker een kwestie is waarover de consument zelf moet beslissen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (29 september 1997)

Er bestaat momenteel geen communautaire regeling met betrekking tot het vervaardigen en het op de markt brengen van de door het geachte Parlementslid beoogde preparaten.

Een overgrote meerderheid van de lidstaten, alsmede een groot aantal vertegenwoordigers van de economische en sociale kringen hebben de Commissie er nadrukkelijk op gewezen dat het hun noodzakelijk en dringend leek een communautaire regeling op dit gebied in te voeren.

Aangezien het in deze sector noodzakelijk is de betrokken personen en kringen zoveel mogelijk te raadplegen, werd er een discussiestuk opgesteld dat op ruime schaal is verspreid. Naar verwachting zullen er uiterlijk eind september 1997 reacties komen.