Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3014/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. EFRO-projecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3014/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. EFRO-projecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3014/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (1 oktober 1997)

Betreft: EFRO-projecten

Op 30 november 1995 heeft de Commissie een uitnodiging gepubliceerd tot inschrijving op een overheidsopdracht voor modelprojecten in de sector stadsontwikkeling, in het kader van de innovatieve maatregelen waarvan in artikel 10 van de EFRO-verordening sprake is.

Kan de Commissie mededelen hoeveel projecten Italië heeft ingediend?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (23 oktober 1997)

De Commissie heeft in het kader van de inschrijving ((PB C 319 van 30.11.1995. )) op grond van artikel 10 van de verordening inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ((PB L 193 van 31.7.1993. )) in totaal 503 projecten ontvangen, waarvan er 119 door Italië zijn ingediend. Mede gelet op de grote belangstelling voor deze inschrijving is voor de uiteindelijke selectie van de projecten een zeer rigoureuze evaluatieprocedure toegepast. Aan de hand van de vastgestelde criteria heeft de Commissie voor Italië 4 projecten geselecteerd (van de in totaal 26 gekozen projecten), namelijk projecten voor de steden Brindisi, Milaan, Napels en Turijn.