Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3229/97 van Jan SONNEVELD aan de Commissie. Probleem bij verkrijging restituties op landbouwproducten die niet geheel in het eerste invoerland worden geconsumeerd

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3229/97 van Jan SONNEVELD aan de Commissie. Probleem bij verkrijging restituties op landbouwproducten die niet geheel in het eerste invoerland worden geconsumeerd

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3229/97 van Jan Sonneveld (PPE) aan de Commissie (9 oktober 1997)

Betreft: Probleem bij verkrijging restituties op landbouwproducten die niet geheel in het eerste invoerland worden geconsumeerd

Als gevolg van het politiek uiteenvallen van de Federatieve Republieken van Joegoslavië en de Sovjetunie, beide traditionele handels- en afzetkanalen voor Europese exporteurs van landbouwproducten, heeft zich een wijziging voorgedaan ten aanzien van het toekennen van restituties. Overeenkomstig EU-wetgeving kwamen producten die in een deelstaat worden ingevoerd, verwerkt en vervolgens doorgevoerd naar een andere deelstaat, voorheen in aanmerking voor restituties. Dit is gezien de huidige situatie niet meer het geval omdat deze producten niet meer geregistreerd staan als ter plaatse (in het invoerende land, onafhankelijk van de deelstaat) gebruikt. In deze invoerlanden zoals trouwens ook in de andere Centraal- en Oost-Europese landen wordt namelijk thans het EU-douaneformulier gebruikt waardoor expliciet duidelijk wordt dat het ingevoerde EU-product geheel of gedeeltelijk niet door het invoerland zelf werd geconsumeerd, maar - meestal na verwerking - werd geëxporteerd.

In het verleden heeft de Commissie in vergelijkbare aangelegenheden (bijv. de toetreding van nieuwe EU-lidstaten) een overgangsregeling getroffen om de bedrijven de mogelijkheid te geven hun handelsrelaties te herzien, zulks in het belang van de EU-bedrijven als ook van de importerende verwerkingsbedrijven.

1. Onderschrijft de Commissie dat bovenstaande situatie handelsproblemen oplevert voor de importerende en exporterende bedrijven?

2. Kan de Commissie verklaren waarom er geen overgangsregeling is getroffen na het uiteenvallen van de Federatieve Republieken van Joegoslavië en de Sovjetunie?

3. Is de Commissie alsnog bereid om met terugwerkende kracht een overgangsregeling tot stand te brengen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (6 november 1997)

De Commissie geeft zich er rekenschap van dat het politiek uiteenvallen van de Federatieve Republiek Joegoslavië en van de Sovjet-Unie handelsproblemen heeft meegebracht voor de exporteurs van de Gemeenschap.

De Commissie heeft in 1992 dan ook bij beschikkingen overgangsmaatregelen vastgesteld om de communautaire exporteurs te helpen die een bewijs moeten overleggen van de invoer in de nieuwe landen die uit het uiteenvallen van beide federaties zijn voortgekomen.

De Commissie heeft niet het voornemen nog andere overgangsmaatregelen te nemen.