Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3296/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Destabiliseringsacties van Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3296/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Destabiliseringsacties van Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3296/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Destabiliseringsacties van Turkije

Uit publicaties blijkt dat de Turkse geheime dienst een destabiliseringsplan voor de Egeïsche Zee uitwerkt onder het voorwendsel van "vervolging¨ van Koerdische verzetsstrijders op enkele eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee.

De hele operatie is gericht op het in opspraak brengen van een lidstaat van de EU, namelijk Griekenland, als centrum van terrorisme, alsmede op het in twijfel trekken van de soevereine rechten van dat land, een en ander onder het voorwendsel van preventie en bestrijding van terroristische acties.

Kan de Commissie meedelen, overwegende dat Turkije een met de EU geassocieerd land is, hetgeen het verplicht de regels van het internationaal recht te eerbiedigen, welke stappen zij denkt te ondernemen om een algemene destabilisering in de Egeïsche Zee te voorkomen, waarvan de gevolgen zich ook in de EU zelf zouden doen gevoelen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (17 november 1997)

De Commissie is van oordeel dat zij niet bevoegd is in deze aangelegenheid op te treden.