Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3395/97 van Hugh KERR aan de Commissie. Harmonisering van wetgeving inzake het recht van overpad in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3395/97 van Hugh KERR aan de Commissie. Harmonisering van wetgeving inzake het recht van overpad in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3395/97 van Hugh Kerr (V) aan de Commissie (23 oktober 1997)

Betreft: Harmonisering van wetgeving inzake het recht van overpad in de EU

Is het de Commissie bekend dat men in het Verenigd Koninkrijk dankzij de wetgeving inzake het recht van overpad in sterkere mate dan in andere lidstaten toegang heeft tot plattelandsgebieden?

Zo bepaalt het Britse gewoonterecht van oudsher dat een weg door regelmatig gebruik een openbare weg wordt en altijd blijft.

In het VK is het strafbaar om de uitoefening van het recht van overpad te belemmeren, en de lokale instanties die met de wegen zijn belast, zijn wettelijk verplicht voet- en ruiterpaden te bewegwijzeren.

Dit wordt zeer op prijs gesteld door wandelaars uit andere lidstaten die in het VK van de natuur willen genieten.

Heeft de Commissie enigerlei voorstellen in de maak met het oog op de harmonisering van de wetgeving inzake het recht van overpad in de Unie?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (5 november 1997)

Het aan de orde gestelde onderwerp valt niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.