Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3458/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. GCO in Ispra

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3458/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. GCO in Ispra

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3458/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (31 oktober 1997)

Betreft: GCO in Ispra

Nogal wat personeelsleden van het GCO in Ispra van diverse nationaliteiten zijn er met veel inzet in geslaagd een diploma hoger onderwijs te behalen en na vergelijkende onderzoeken in de categorie A te worden aangesteld. Ik heb opgemerkt dat verscheidene Italiaanse ambtenaren met bovengenoemde kwalificaties niet voor deze vergelijkende onderzoeken slagen. De vakbonden die in Ispra actief zijn en ook de directeur-generaal van het GCO zijn vol lof over de Italiaanse personeelsleden.In artikel 24 van het Statuut worden de ambtenaren aangespoord zich bij te scholen en wordt gezegd dat daarmee rekening wordt gehouden bij bevorderingen. Daarbij rijst spontaan de vraag aan de Commissie waarom Italianen zelden of nooit in tegenstelling tot personeelseden van een andere nationaliteit tot de gelukkigen behoren.

Hoe denkt de Commissie hierover met name in het licht van het door haar gesteunde witboek waarin gevraagd wordt bijscholing te stimuleren, terwijl dit uiteindelijk toch niet tot een mooiere carrière leidt?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (11 december 1997)

De Commissie waarborgt door middel van een specifieke procedure dat ieder jaar de meest verdienstelijke ambtenaren worden bevorderd. Ook biedt de Commissie haar ambtenaren en andere personeelsleden regelmatig de mogelijkheid tot deelname aan een vergelijkend onderzoek voor overgang naar een hogere categorie. Onafhankelijk van de nationaliteit kan het personeel bovendien de door de Commissie geboden opleidingsmogelijkheden benutten om vaardigheden en prestaties te verbeteren.