Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3503/97 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Besluit van het uitvoerend comité van de UEFA om de winnaars van belangrijke bekerwedstrijden niet meer toe te laten tot de Europese competitie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3503/97 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Besluit van het uitvoerend comité van de UEFA om de winnaars van belangrijke bekerwedstrijden niet meer toe te laten tot de Europese competitie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3503/97 van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie (10 november 1997)

Betreft: Besluit van het uitvoerend comité van de UEFA om de winnaars van belangrijke bekerwedstrijden niet meer toe te laten tot de Europese competitie

Naar aanleiding van een brief die ik in mijn kiesdistrict ontvangen heb, wil ik de aandacht van de Commissie vestigen op het besluit van het uitvoerend comité van de UEFA om de Coca Cola-beker niet langer te erkennen als mogelijkheid om zich voor de UEFA te kwalificeren. Dat besluit zal verreikende en nadelige gevolgen hebben voor al degenen die voetbal spelen in de Britse liga, omdat het de deelname aan de Coca Cola-bekerwedstrijden en de inkomsten uit sponsorschap en televisie-opnamen in het gedrang brengt.

Wat kan de Europese Commissie doen om de eis van de voetballiga te steunen dat de Coca Cola-beker van dit seizoen zijn Europese plaats terugkrijgt?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (1 december 1997)

De Commissie is zich bewust van de problemen welke voortvloeien uit de veranderingen die de Unie van Europese Voetbalbonden (Union of European Football Associations=UEFA) heeft aangebracht in de voorschriften voor de toegang tot de UEFA-beker-wedstrijden. Het onderzoek van deze zaak is momenteel nog gaande.

Voor nadere bijzonderheden hieromtrent zou de Commissie de aandacht van het Geachte Parlementslid willen vestigen op het antwoord op schriftelijke vraag E-3191/97 van de heer Ford ((PB C 117 van 16.4.1998, blz. 163. )).