Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3520/97 van Carlos ROBLES PIQUER aan dee Raad. Hongkong en Tibet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3520/97 van Carlos ROBLES PIQUER aan dee Raad. Hongkong en Tibet

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3520/97 van Carlos Robles Piquer (PPE) aan de Raad (14 november 1997)

Betreft: Hongkong en Tibet

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Hongkong na de overdracht door het Verenigd Koninkrijk aan de Volksrepubliek China, luidt de vraag of de Raad bij het opstellen van vergelijkingsmateriaal voor de eventuele gevolgen rekening houdt met hoe het met het zogeheten "Akkoord van 17 punten¨ is gegaan dat de Volksrepubliek China op 23 mei 1951 heeft ondertekend waarin na de nederlaag van het kleine Tibetaanse leger de vreedzame bevrijding van Tibet werd toegezegd?

Vindt de Raad dat degenen die in de Volksrepubliek China de afgelopen 46 jaar aan de macht zijn geweest, deze 17 punten hebben nageleefd of hebben geschonden? Welke les voor de toekomst van de voormalige Britse kolonie kan uit dit gedrag worden getrokken?

Antwoord (12 februari 1998)

De kwestie van de mensenrechten in Tibet heeft steeds grote aandacht gekregen in de contacten tussen de Europese Unie en de Chinese autoriteiten. De hoofden van de missies van de ambassades van de lidstaten in Beijing volgen de situatie van de mensenrechten van het Tibetaanse volk op de voet.

Wat Hong Kong betreft, is de Unie herhaaldelijk opgekomen voor de stabiliteit en voorspoed van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China. Bovendien heeft de Unie beklemtoond hoe belangrijk zij de onverkorte naleving van de rechten en vrijheden van de bevolking van Hong Kong acht en heeft zij gewezen op de verregaande autonomie waarover de Speciale Administratieve Regio beschikt krachtens de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring en de Basiswet. De toepassing van deze verklaring en basiswet - wat onder meer impliceert dat er binnen het door China beloofde tijdsbestek vrije en eerlijke verkiezingen plaats hebben - biedt de beste garanties voor de toekomst van Hong Kong.