Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3582/97 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Europas voor 60-plussers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3582/97 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Europas voor 60-plussers

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3582/97 van José Apolinário (PSE) aan de Commissie (13 november 1997)

Betreft: Europas voor 60-plussers

In antwoord op mijn vraag E-1019/97 ((PB C 367 van 4.12.1997, blz. 69. )) heeft de Commissie verwezen naar een haalbaarheidsstudie voor een Europas voor 60-plussers. Kan de Commissie mededelen of deze studie al is opgezet en welke ontwikkelingen er op dit gebied sinds april 1997 zijn geweest?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (13 januari 1998)

De resultaten van een haalbaarheidsstudie naar en over een kaart voor 60-plussers door non-gouvernementele organisaties die zich in vijf lidstaten met ouderen bezig houden, zijn pas onlangs door de Commissie ontvangen. Deze resultaten moeten thans zorgvuldig door de Commissie worden bestudeerd.