Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3878/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mededingingsbeleid/verticale afspraken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3878/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mededingingsbeleid/verticale afspraken

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3878/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (5 december 1997)

Betreft: Mededingingsbeleid/verticale afspraken

De Commissie heeft een Groenboek over "verticale afspraken in het concurrentiebeleid van de Europese Unie¨ (COM(96)0721 def.) gepubliceerd.

De regeling inzake groepsvrijstellingen die steunt op een classificatie van distributievormen, is te strak en niet toegesneden op distributievormen welke ondernemingen invoeren om te reageren op veranderde marktvoorwaarden.

Is de Commissie bereid de huidige verordeningen inzake groepsvrijstellingen die duidelijk te strak en vaak moeilijk te interpreteren zijn te herzien, en daarbij meer soepelheid na te streven?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (14 januari 1998)

De Commissie verwijst de geachte afgevaardigde naar haar antwoord op zijn vorige schriftelijke vraag, E-3877/97 ((Zie blz. 149. )).

De Commissie kan de geachte afgevaardigde bevestigen dat zij in het kader van de algemene herziening van het beleid inzake verticale afspraken, ook kijkt naar andere groepsvrijstellingsverordeningen dan Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie van 28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen ((PB L 145 van 29.6.1995. )).

Versoepeling van de bestaande groepsvrijstellingsverordeningen is een van de beleidsopties die in de punten 282 tot en met 285 van het groenboek betreffende verticale afspraken in het concurrentiebeleid van de Europese Unie aan de orde komen. Het is nu nog te vroeg voor commentaar op de resultaten van dit groenboek, aangezien de Commissie momenteel nog bezig is haar standpunt op alle tijdens de consultatieprocedure ontvangen informatie, suggesties en adviezen te bepalen. Daarom is de Commissie nu nog niet in staat te zeggen of ze een versoepeling van de groepsvrijstellingen zal voorstellen. De Commissie hoopt haar beleidsstandpunt in de loop van 1998 te kunnen toelichten.