Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3987/97 van Georges BERTHU aan dee Raad. Euro-bankbiljetten: speciale nationale kentekening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3987/97 van Georges BERTHU aan dee Raad. Euro-bankbiljetten: speciale nationale kentekening

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3987/97 van Georges Berthu (I-EDN) aan de Raad (15 januari 1998)

Betreft: Euro-bankbiljetten: speciale nationale kentekening

Het standpunt van 3 december 1996 van de EMI-raad, die specifieke nationale kentekens op de toekomstige euro-bankbiljetten verbiedt, lijkt niet na een echt democratisch debat tot stand gekomen te zijn. De Europese Raad van Dublin (13-14 december 1996) is er alleen maar van "op de hoogte gebracht¨, maar in zijn conclusies is er geen spoor van een uitdrukkelijke goedkeuring te vinden, en niet eens zelfs maar een gewone vermelding van het onderwerp.

Het volledig ontbreken van democratisch toezicht wordt natuurlijk wel, eigenaardigerwijze, vastgelegd door het Verdrag, in tegenstelling met wat het voor de volgende onderdelen voorschrijft. Denkt de Raad toch niet dat op een zo belangrijk punt de lidstaten op de een of andere manier bij de besluitvorming betrokken zouden moeten worden? Is het denkbaar dat de parlementaire controle volledig ontbreekt op eender welk niveau?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-3986/97, E-3987/97, E-3988/97, E-3989/97 en E-3990/97 (19 maart 1998)

De in het Verdrag voorziene verdeling van de bevoegdheden houdt in dat de Europese Centrale Bank het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten, ook waar het gaat om de vormgevingsaspecten (artikel 105 A van het Verdrag en artikel 16 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank).

Tijdens zijn bijeenkomst van 13 en 14 december 1996 te Dublin heeft de Europese Raad zich ingenomen betoond met de hem door het Europees Monetair Instituut voorgelegde ontwerpen voor de eurobankbiljetten.

De definitieve besluiten terzake zullen door de Europese Centrale Bank worden genomen wanneer deze instelling overeenkomstig het Verdrag zal zijn opgericht.