Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4044/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Verbod op sleepnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4044/97 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Verbod op sleepnetten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4044/97 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: Verbod op sleepnetten

Om welke redenen heeft de Commissie voorgesteld om met een nieuw voorstel te komen voor een verbod op grofmazige netten en sleepnetten bij de tonijnvangst?

Waarom is commissaris mevrouw Bonino haar belofte niet nagekomen dat zij vóór het einde van 1997 met een voorstel zou komen?

Is het de Commissie bekend dat haar voorstel uit 1994 nog steeds door de Raad wordt geblokkeerd?

Waarom heeft de Commissie deze blokkade bij de Raad geslikt en zich erbij neergelegd?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (27 januari 1998)

De Commissie had zich ertoe verbonden om samen met het Voorzitterschap van de Raad en met de betrokken lidstaten na te gaan hoe het dossier inzake de drijfnetten bij de Raad het beste kon worden vlotgetrokken.

Het vastlopen van het dossier in de Raad is niet aan de Commissie, maar wel aan het ontbreken van een gekwalificeerde meerderheid te wijten. De Commissie heeft immers herhaaldelijk laten blijken dat zij wilde meewerken aan een oplossing voor het probleem. Het Britse Voorzitterschap heeft aangekondigd, een compromis aan de Raad te willen voorleggen, en de Commissie hoopt dat dit initiatief zal leiden tot een duurzame en billijke oplossing en zij zal zich samen met het Voorzitterschap daarvoor blijven inzetten.