Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4102/97 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Voorbereiding Top EU-Latijns-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4102/97 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Voorbereiding Top EU-Latijns-Amerika

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4102/97 van Carlos Robles Piquer (PPE) aan de Commissie (16 januari 1998)

Betreft: Voorbereiding Top EU-Latijns-Amerika

De Raad heeft positief gereageerd op het idee van de Spaanse premier Aznar om een Topontmoeting te organiseren tussen staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie en Latijns-Amerika. Deze Top zal in de eerste helft van 1999 onder Duits voorzitterschap worden georganiseerd.

Is de Commissie al begonnen met de voorbereiding van deze belangrijke bijeenkomst en, zo ja, heeft zij hier een speciale taakgroep voor in het leven geroepen? Zijn er van deze of gene zijde van de Atlantische Oceaan voorstellen binnengekomen om hiervoor als gastheer op te treden?

Antwoord van de heer Marin namens de Commissie (5 februari 1998)

De Commissie dankt het Geachte Parlementslid voor zijn belangstelling. De voorbereiding van de topbijeenkomst van de staatshoofden en/of regeringsleiders van Europa, Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied is voor de Commissie een van de politieke prioriteiten op haar agenda voor 1998/1999.

Zij werkt in het kader van die voorbereiding nauw samen met de bevoegde instanties van de Raad.

Er werd overigens van het begin af besloten dat bedoelde bijeenkomst in Latijns-Amerika zou plaatshebben. Van Latijns-Amerikaanse zijde dient nog een definitieve beslissing te worden genomen aangaande de stad waar de top wordt gehouden.

De Commissie kan ten slotte het Geachte Parlementslid verzekeren dat deze belangrijke aangelegenheid door alle Europese verantwoordelijke instanties op alle niveaus nauwlettend wordt gevolgd.