Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4123/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. Raadgevende comité's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4123/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. Raadgevende comité's

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4123/97 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (16 januari 1998)

Betreft: Raadgevende comité's

Voor hoeveel raadgevende comité's, andere dan in het kader van de comitologie, is DG XI verantwoordelijk en welke zijn deze comité's?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (2 maart 1998)

Het Directoraat-generaal Milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming is verantwoordelijk voor de volgende raadgevende comités:

- het Europees raadgevend forum voor milieu en duurzame ontwikkeling (Besluit 97/307/EG van 16 mei 1997 ((PB L 131 van 23.5.1997.)));

- Raadgevend comité voor de tenuitvoerlegging van het actieprogramma van de Gemeenschap op het gebied van radioactief afval (resolutie van de Raad van 18 februari 1980 ((PB C 51 van 19.2.1980.)), hernieuwde resolutie van de Raad van 15 juni 1992 ((PB C 158 van 25.6.1992.)));

- Raadgevend comité voor de controle op en beperken van verontreiniging van de zee door lozingen van koolwaterstoffen (Besluit 80/686/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 ((PB L 188 van 22.7.1980.)));

- Raadgevend comité voor de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (Besluit 90/67/EEG van de Commissie van 9 februari 1990 ((PB L 44 van 20.2.1990.)));

- Raadgevend wetenschappelijk comité voor het onderzoek naar de toxiciteit en de ecotoxiciteit van chemische verbindingen (Besluit 78/618/EEG van de Commissie van 28 juni 1978 ((PB L 198 van 22.7.1978.)));

- Raadgevend comité voor het afvalbeheer (besluit van de Commissie van 21 april 1976 ((PB L 114 van 1.5.1976.))).