Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Legbatterijen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Legbatterijen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163/98 van Anita POLLACK aan de Commissie. Legbatterijen

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0043


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0163/98 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (2 februari 1998)

Betreft: Legbatterijen

Is de Commissie bereid de aanzet te geven tot onderzoek naar de economische gevolgen van een geleidelijke stopzetting van de eierproductie op boerderijen of bedrijven die momenteel gebruik maken van legbatterijen, zodat er maatregelen kunnen worden gepland ter ondersteuning van deze bedrijven bij de overschakeling op minder intensieve productiemethoden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (13 maart 1998)

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar het antwoord dat is gegeven op haar schriftelijke vraag E-115/98 ((Zie blz. 33. )). In de mededeling aan het Parlement en de Raad zal worden ingegaan op de economische effecten van de voorgestelde maatregelen, waarbij ook ramingen zullen worden verstrekt van de gevolgen van de geleidelijke verdwijning van de huidige houderijsystemen met batterijkooien.