Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Invaliditeitsuitkeringen in de lidstaten van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Invaliditeitsuitkeringen in de lidstaten van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Invaliditeitsuitkeringen in de lidstaten van de EU

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0047


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0186/98 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie (5 februari 1998)

Betreft: Invaliditeitsuitkeringen in de lidstaten van de EU

Kan de Commissie opgeven hoeveel geld elk van de lidstaten uitgeeft aan invaliditeitsuitkeringen in verhouding tot de totale overheidsuitgaven?

Gecombineerd Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0185/98 en E-0186/98 (30 maart 1998)

De Commissie zendt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks de gevraagde gegevens toe.