Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 188/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Taxivergunningen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 188/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Taxivergunningen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 188/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Taxivergunningen

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0035


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0188/98 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (5 februari 1998)

Betreft: Taxivergunningen

Het door de grote interne markt gehuldigde beginsel van vrije mededinging dreigt nadelig uit te pakken voor een reeks beroepsactiviteiten waarvan de specifieke kenmerken niet worden beschermd. Een goed voorbeeld hiervan is het beroep van taxichauffeur, met name in landen als Luxemburg die geen grootstedelijke situaties kennen.

De stad Luxemburg heeft een groothertogelijke wet in werking gesteld die in de praktijk heeft geleid tot verdubbeling van het aantal taxivergunningen, waardoor de uitoefening van het beroep ernstig in het gedrang komt, vooral voor de zelfstandigen, die benadeeld worden door de maatregelen die de grote taxibedrijven in de kaart spelen.

Kan de Commissie zorgen voor een richtlijn waarbij het aantal af te geven vergunningen wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners en waarbij de selectiecriteria voor de afgifte van vergunningen worden vastgesteld?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (1 april 1998)

De Commissie overweegt geen enkele communautaire maatregel die het aantal taxivergunningen op basis van het aantal inwoners vaststelt, of die de selectiecriteria voor de afgifte van vergunningen vastlegt.

Nationale, regionale en lokale taxidiensten vallen vrijwel volledig onder de bevoegdheid van de autoriteiten van de lidstaten die het best bij machte zijn de lokale taximarkt te organiseren en te overzien.