Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Vervoer van wedstrijdduiven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Vervoer van wedstrijdduiven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Vervoer van wedstrijdduiven

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0069


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0285/98 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie (17 februari 1998)

Betreft: Vervoer van wedstrijdduiven

Kan de Commissie mededelen of, en zo ja welke beperkingen er bestaan ten aanzien van het vervoer van wedstrijdduiven in de lidstaten? Gelden de beperkingen zowel in de weekends als op werkdagen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (13 maart 1998)

De eisen die worden gesteld aan het vervoer van als huisdier gehouden vogels, met inbegrip van wedstrijdduiven, zijn vastgesteld in hoofdstuk II van de bijlage van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer ((PB L 340 van 11.12.1991. )), gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG ((PB L 148 van 30.6.1995. )).

Deze voorschriften gelden zowel in het weekend als op werkdagen.