Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 320/98 van Phillip WHITEHEAD aan de Commissie. Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 320/98 van Phillip WHITEHEAD aan de Commissie. Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 320/98 van Phillip WHITEHEAD aan de Commissie. Bulgarije

Publicatieblad Nr. C 402 van 22/12/1998 blz. 0009


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0320/98

van Phillip Whitehead (PSE) aan de Commissie

(17 februari 1998)

Betreft: Bulgarije

Welke initiatieven neemt de Commissie om de aandacht te vestigen op de groeiende humanitaire crisis die Bulgarije treft terwijl de onderhandelingen met dit land aan de gang zijn?

Welke stappen heeft de Commissie ondernomen voor acties die op de lange termijn nodig zijn voor het probleem van de Bulgaarse weeshuizen, die momenteel kortetermijnhulp ontvangen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie

(13 maart 1998)

De Gemeenschap heeft hoofdzakelijk via het Phare-programma en het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO), ook in 1997-1998, aanzienlijke steun aan Bulgarije verleend op sociaal en humanitair vlak.

In 1997 bereikten de Commissie en de Bulgaarse autoriteiten een akkoord over twee programma's (ESAP1 en ESAP2) van elk 20 miljoen ecu om rechtstreekse financiële steun te verlenen aan bijzonder arme gezinnen en aan bepaalde sociale instellingen en scholen onder het bestuur van de ministeries van Arbeid, Onderwijs en Volksgezondheid, waaronder een groot aantal weeshuizen en gespecialiseerde instellingen voor kinderen. Het lopende ESAP2 - programma omvat ook een belangrijk banenplan dat via stadsvernieuwingsprojecten in vijf geselecteerde gemeenten wordt uitgevoerd.

Bulgarije heeft via ECHO in totaal 1,8 miljoen ecu voor programma's ontvangen. Het bedrag werd onder vier Europese niet-gouvernementele organisaties (NGO's) verdeeld en is bestemd voor geneesmiddelen voor medische instellingen, een aanvullend voedselprogramma, voedselpakketten voor de meest kansarmen en schoolmaaltijden.

Bij wijze van rechtstreeks en praktisch antwoord op de sociale crisis in Bulgarije verzocht de Commissie in maart 1997 de via Phare gefinancierde stichting voor ontwikkeling van de civiele maatschappij een subsidie van 880.000 ecu toe te kennen aan Bulgaarse NGO's die actief zijn op sociaal en humanitair vlak.

De Commissie heeft ten volle deelgenomen aan donorcoördinatievergaderingen en heeft de G-24 voortdurend ingelicht over de draagwijdte van sociale crisis waaronder Bulgarije lijdt.

Momenteel gaat de Commissie na hoe het belangrijke programma voor sociale hervormingen van de Bulgaarse regering, vooral op het vlak van pensioenen, beleid inzake sociaal welzijn en gezondheidszorg, best kan worden bekostigd via het Phare-programma. Deze bijstand zou een aanvulling vormen op de communautaire steun aan het Bulgaarse programma voor macro-economische en structurele hervormingen en zou, waar mogelijk, worden verleend samen met de activiteiten van andere financiële instellingen, waaronder de Wereldbank.