Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/98 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Toewijzing van uit EOF-gelden gefinancierde projecten aan Europese bedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/98 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Toewijzing van uit EOF-gelden gefinancierde projecten aan Europese bedrijven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/98 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Toewijzing van uit EOF-gelden gefinancierde projecten aan Europese bedrijven

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0582/98 van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie (4 maart 1998)

Betreft: Toewijzing van uit EOF-gelden gefinancierde projecten aan Europese bedrijven

In het kader van de ontwikkelingshulp worden door DG IV aan Europese bedrijven projecten in ontwikkelingslanden toegewezen, gefinancierd uit het EOF.

Kan de Commissie mij op de hoogte stellen van de procedure van toewijzing van deze projecten, zoals publicatie -plaats en -data, criteria en termijnen van indiening?

Hoeveel reacties zijn er in 1996 binnengekomen en uit welke lidstaten?

Hoeveel projecten zijn in 1996 aan Europese bedrijven toegewezen?

Wat is de spreiding over de lidstaten van de projecten en de bedragen die daarmee gemoeid zijn in 1996?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (3 april 1998)

De door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde projecten en overeenkomsten zijn onderworpen aan de Overeenkomst van Lomé die met name op het principe van medebeheer van de hulp met de begunstigde landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan is gebaseerd. In dit kader worden de overeenkomsten door de nationale autoriteit van het begunstigde ACS-land toegewezen volgens de voorschriften die door de Overeenkomst en door Besluit 3/90 van de ACS-EEG-Raad van Ministers van 29 maart 1990 ((PB L 382 van 31.12.1990. )) zijn vastgesteld.

De internationale aanbestedingen worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen en in dat van de ACS-staten bekendgemaakt. In het bericht van aanbesteding worden de adressen vermeld waar het aanbestedingsdossier verkregen of geraadpleegd kan worden (in Europa, de bureaus van de Commissie in de lidstaten en voor België, de eenheid aanbestedingen van DG VIII. Bovendien bevat Internet informatie van DG VIII over de stand met betrekking tot de lopende projecten en aanbestedingen.

Adres: http://europa.eu.int/en/comm/dg08/dgviii.htm.

De deelneming aan de aanbestedingen en de overeenkomsten van het EOF staat op gelijke voorwaarden open voor bedrijven van de lidstaten alsook van de ACS-staten. Elke overeenkomst heeft eigen publicatiedata en selectiecriteria. De termijn van indiening voor de geopende aanbestedingen bedraagt uiterlijk 90 dagen vanaf de datum van bekendmaking.

Er worden alleen statistieken bijgehouden over bedrijven waaraan overeenkomsten zijn toegewezen. De Commissie stuurt het geachte Parlementslid alsook het secretariaat-generaal van het Parlement de statistieken betreffende 1996 rechtstreeks toe. Deze laten aan de hand van bedragen en percentages de spreiding zien van de toewijzing per internationale aanbesteding van de Overeenkomsten van het EOF over de lidstaten.