Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 677/98 van Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ aan de Commissie. Toelatingsvoorwaarden voor Spaanse technische ingenieurs in vergelijking met andere gevallen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 677/98 van Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ aan de Commissie. Toelatingsvoorwaarden voor Spaanse technische ingenieurs in vergelijking met andere gevallen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 677/98 van Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ aan de Commissie. Toelatingsvoorwaarden voor Spaanse technische ingenieurs in vergelijking met andere gevallen

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0015


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0677/98 van Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) aan de Commissie (10 maart 1998)

Betreft: Toelatingsvoorwaarden voor Spaanse technische ingenieurs in vergelijking met andere gevallen

Waarom heeft de Commissie het bezit van een hogeronderwijsdiploma verplicht gesteld in de Spaanse versie van de aankondiging voor de vergelijkende onderzoeken COM/A/720 en COM/A/721 (PB C 52 A van 28.2.1991), terwijl deze eis niet is opgenomen in de overige taalversies van deze aankondiging?

Gecombineerd Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0635/98, E-0636/98, E-0637/98, E-0638/98, E-0639/98, E-0640/98, E-0641/98, E-0642/98, E-0643/98, E-0644/98, E-0645/98, E-0669/98, E-0670/98, E-0671/98, E-0672/98, E-0673/98, E-0674/98, E-0675/98, E-0676/98, E-0677/98, E-0678/98, E-0679/98, E-0724/98, E-0725/98, E-0726/98, E-0727/98 en E-0728/98 (21 april 1998)

De Commissie is van mening dat deze vraag van het geachte Parlementslid reeds is beantwoord naar aanleiding van de schriftelijke vragen E-2479/97 van mevrouw Garcia Arias ((PB C 82 van 17.3.1998. )) en E-4186/97 van mevrouw Dührkop Dührkop ((PB C 304 van 2.10.1998, blz. 15. )). De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar deze antwoorden, waarin de Commissie toelichtingen verstrekt betreffende de diploma's die toegang geven tot de categorie A/LA van het Europees openbaar ambt, en meer in het bijzonder betreffende de Spaanse diploma's van "ingeniero técnico¨.

De juiste vertaling van "diploma universitario¨ in het Duits is "abgeschlossenes Hochschulstudium¨. Deze uitdrukking komt voor in de aankondiging van vergelijkend onderzoek COM/A/1047, die in het Publicatieblad is bekendgemaakt (PB C 145A van 1997). Wat overigens de vergelijkende onderzoeken COM/A/720 en COM/A/721 van de Commissie betreft, wordt het geachte Parlementslid verwezen naar het arrest van het Gerecht van 3 maart 1994 in de zaak T-82/92 (Cortés Jiménez/Commissie).

De Commissie vestigt de aandacht van het geachte Parlementslid erop dat deze kandidaat voor vergelijkend onderzoek COM/A/104 een beroep heeft ingediend dat op 1 december 1997 bij de griffie van het Gerecht van eerste aanleg werd geregistreerd onder het nummer T-299/97. De Commissie kan deze vraag derhalve niet beantwoorden, aangezien een gerechtelijke procedure aanhangig is.