Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 814/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Gebruik van poreus asfalt in de wegenbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 814/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Gebruik van poreus asfalt in de wegenbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 814/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Gebruik van poreus asfalt in de wegenbouw

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0026


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0814/98 van Shaun Spiers (PSE) aan de Commissie (26 maart 1998)

Betreft: Gebruik van poreus asfalt in de wegenbouw

Beschikt de Commissie over gegevens over het gebruik van poreus asfalt als wegdek - met name voor snelwegen en hoofdwegen - in de EU? Heeft de Commissie onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van poreus asfalt in verband met vermindering van de geluidshinder en verhoging van de verkeersveiligheid (door een betere drainage)?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (30 april 1998)

De Commissie heeft geen gegevens over het gebruik van poreus asfalt als bedekkingsmateriaal voor wegen in de Gemeenschap.

Er zijn enkele onderzoeksverslagen beschikbaar die indirect van toepassing zijn op het door het geachte Parlementslid naar voren gebrachte onderwerp.

COST Actie 324 heeft betrekking op de ontwikkeling van methoden om het gedrag van de verschillende soorten wegdek te meten. Het eindverslag dat nu beschikbaar is ((EUR 17546, ISBN nr. 92-828-0308-2, 1997. )), beschrijft het werk dat is uitgevoerd om de nationale studies over het gedrag op lange termijn van de verschillende soorten wegdek voor gebruik op Europees niveau samen te voegen. COST 324 werd opgevolgd door het nog steeds lopende PARIS-project uit hoofde van het vierde kaderprogramma (analyse van de prestaties van wegeninfrastructuur).

COST Actie 333 kijkt naar de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het ontwerpen van wegdekken van asfalt en zal naar verwachting in februari 1999 worden afgerond.

Bij het onderzoek binnen het Brite/Euram 1 programma, dat in 1993 werd afgerond, werden verschillende soorten wegdekken, waaronder die van poreus asfalt, qua milieuvriendelijkheid en verkeersveiligheid vergeleken met betonwegen.