Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 870/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Legalisering van illegale immigranten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 870/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Legalisering van illegale immigranten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 870/98 van Gerhard HAGER aan de Commissie. Legalisering van illegale immigranten

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0870/98 van Gerhard Hager (NI) aan de Commissie (26 maart 1998)

Betreft: Legalisering van illegale immigranten

In het tijdens de vergaderperiode van februari goedgekeurde verslag over de mensenrechtensituatie in de Europese Unie in 1996 worden expliciet een aantal lidstaten genoemd die de verblijfsstatus van illegaal op hun grondgebied verblijvende personen na een bepaalde termijn legaliseren.

1. Ziet de Commissie in de handelwijze van deze lidstaten een tegenspraak met de bestaande wetgeving in de Unie?

2. Ziet de Commissie in de handelwijze van deze lidstaten een tegenspraak met het acquis van Schengen?

3. Wat denkt de Commissie met het oog op de opname van het acquis van Schengen in de wetgeving van de Gemeenschap tegen dergelijke verschillen te ondernemen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (5 juni 1998)

De Commissie gaat momenteel over tot een grondig onderzoek van het door het geachte Parlementslid aan de orde gestelde probleem; zij zal zo spoedig mogelijk nadere mededelingen ter zake doen.