Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 911/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Import van ingevroren en ingeblikte mosselen uit derde landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 911/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Import van ingevroren en ingeblikte mosselen uit derde landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 911/98 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Import van ingevroren en ingeblikte mosselen uit derde landen

Publicatieblad Nr. C 323 van 21/10/1998 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0911/98 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) aan de Commissie (26 maart 1998)

Betreft: Import van ingevroren en ingeblikte mosselen uit derde landen

Kan de Commissie de hoeveelheid in de Europese Unie ingevoerde ingevroren en ingeblikte mosselen mededelen, in totaal en per land van herkomst?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0907/98, E-0908/98, E-0909/98, E-0910/98, E-0911/98, E-0912/98, E-0913/98, E-0914/98 en E-0915/98 (30 april 1998)

Wegens de omvang van het antwoord, dat talrijke tabellen omvat, zal de Commissie het rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toesturen.