Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 969/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Griekse ondernemingen in de FYROM

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 969/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Griekse ondernemingen in de FYROM

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 969/98 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Griekse ondernemingen in de FYROM

Publicatieblad Nr. C 310 van 09/10/1998 blz. 0151


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0969/98 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (30 maart 1998)

Betreft: Griekse ondernemingen in de FYROM

De Griekse tabaksfirma "Kapniki Michaïlidis¨ heeft in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) een tabaksfabriek gevestigd, die werk biedt aan 278 vaste arbeiders en 151 seizoenarbeiders en waarin zij, na een overeenkomst met de regering, aanzienlijke bedragen (5 miljoen dollar) heeft geïnvesteerd. In juli 1997 verleende de bevoegde minister in strijd met de geldende wetgeving in dit land een gedeeltelijke vergunning aan de hoger vermelde firma, die daarbij verplicht werd uitsluitend in het zuidwestelijke deel van het land tabak aan te kopen.

Kan de Commissie een onderzoek instellen naar deze beschuldigingen en ervoor zorgen dat de wetgeving die in dit land van kracht is, wordt toegepast?

Antwoord ven de heer Van den Broek namens de Commissie (22 april 1998)

De economische betrekkingen tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Griekenland zijn sinds het einde van 1995 aanzienlijk verbeterd. De Commissie is op de hoogte van de problemen waarmee op het ogenblik verschillende Griekse investeerders in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te kampen hebben, waaronder ook de door het geachte Parlementslid voorgelegde kwestie.

De Commissie is niet bij machte om na te gaan of het verlenen van een regionale aankoopvergunning voor tabak door de autoriteiten van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in dit specifiek geval in overeenstemming is met de geldende nationale wetgeving. Anderzijds heeft de Commissie deze kwestie reeds meerdere keren te berde gebracht, ook tijdens de eerste ontmoeting van de Samenwerkingsraad in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië die op 20 en 21 maart 1998 plaatsvond in Skopje.

De autoriteiten van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië werden eraan herinnerd dat het belangrijk is het juiste kader te creëren voor directe investeringen uit het buitenland waaraan dringende behoefte bestaat en dat de industriële samenwerking met de Gemeenschap moet worden gestimuleerd in overeenstemming met de Artikelen 4 en 6 van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze autoriteiten hebben de Commissie ervan verzekerd dat deze kwestie zal kunnen worden opgelost om de aankoop van tabak door de tabakverwerkende industrie toe te staan in alle prefecturen.