Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 985/98 van Ben FAYOT aan de Commissie. Spoorverbindingen tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 985/98 van Ben FAYOT aan de Commissie. Spoorverbindingen tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 985/98 van Ben FAYOT aan de Commissie. Spoorverbindingen tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg

Publicatieblad Nr. C 354 van 19/11/1998 blz. 0048


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0985/98 van Ben Fayot (PSE) aan de Commissie (2 april 1998)

Betreft: Spoorverbindingen tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg

De drie Europese hoofdsteden, tevens vergaderplaatsen van het Europees Parlement, worden door de spoorwegen slecht bediend. Over de afstand van nauwelijks ongeveer 200 kilometer tussen Brussel en Luxemburg rijdt de trein tussen 2 uur en een kwartier en 2,5 uur. Er zijn ook geen frequente verbindingen met Straatsburg.

Meent de Commissie niet dat de bijzonder symbolische verbinding tussen de drie Europese vergaderplaatsen speciale investeringen van de betrokken lidstaten en de Europese Unie verdient?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (15 mei 1998)

De treinverbindingen Brussel-Luxemburg en Brussel-Straatsburg vallen onder de geplande routes van de hogesnelheidslijn (HSL) van de Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T). Dit houdt in dat hun strategische belang door de Gemeenschap is erkend en dat de lidstaten zich ertoe hebben verplicht de huidige conventionele spoorwegdiensten, voor zover de middelen dat toestaan, te verbeteren. De Franse regering heeft de verbinding Metz-Luxemburg in de eerste fase van de HSL Oost opgenomen, hetgeen één van prioritaire TEN-T projecten is. Mochten de betrokken lidstaten een aanvraag voor financiering willen indienen, dan zouden deze en andere aanpassingswerkzaamheden in aanmerking kunnen komen voor hulp uit het TEN-T fonds.