Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1032/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Ongeval met veerboot bij Ramsgate - Zweedse firma's betalen boete niet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1032/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Ongeval met veerboot bij Ramsgate - Zweedse firma's betalen boete niet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1032/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Ongeval met veerboot bij Ramsgate - Zweedse firma's betalen boete niet

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0073


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1032/98

van Mark Watts (PSE) aan de Commissie

(6 april 1998)

Betreft: Ongeval met veerboot bij Ramsgate - Zweedse firma's betalen boete niet

In september 1994 stortte de loopbrug tussen de aanlegkade voor veerboten in Ramsgate en een schip dat zou vertrekken, plotseling in. Hierbij werden 6 mensen gedood en 7 gewond. De Zweedse ondernemingen die de loopbrug hadden gefabriceerd, FEAB en FKAB, werden daarop schuldig bevonden door Britse rechtbanken die een boete oplegden van 1 miljoen pond, wegens nalatigheid.

Deze Zweedse ondernemingen hebben de boete niet betaald. Zij hebben onlangs voor de Britse televisie verklaard ook niet voornemens te zijn te betalen. Zij menen niet gebonden te zijn door communautaire wetgeving, aangezien het ongeval zich voordeed voordat Zweden zich aansloot bij de Unie.

Veroordeelt de commissaris met mij deze Zweedse ondernemingen, FEAB en FKAB, omdat ze geen respect tonen voor de Britse wet en voor de slachtoffers van de ramp en hun gezinnen? Wil de commissaris met mij een beroep doen op de ondernemingen om de boete volledig te betalen en zich te verontschuldigen voor hun gedrag tot dusverre?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(17 april 1998)

De Commissie stelt op het ogenblik bij de betrokken Lid-Staat een onderzoek in naar de door het geachte parlementslid genoemde feiten. Zij zal het geachte parlementslid in kennis stellen van het resultaat van dit onderzoek.