Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1063/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Bull-bars (koeievangers) op voertuigen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1063/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Bull-bars (koeievangers) op voertuigen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1063/98 van Glyn FORD aan de Commissie. Bull-bars (koeievangers) op voertuigen

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0076


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1063/98

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(6 april 1998)

Betreft: Bull-bars (koeievangers) op voertuigen

Kan de Commissie overwegen nieuwe Europese wetgeving in te voeren waardoor het monteren van koeievangers op alle nieuwe voertuigen zo spoedig mogelijk kan worden verboden?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(14 mei 1998)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-2965/97 van de heer Sindal(1).

(1) PB C 134 van 30.4.1998, blz. 45.