Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1165/98 van Graham WATSON aan de Commissie. Regionale luchthavens en toegang tot hub- luchthavens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1165/98 van Graham WATSON aan de Commissie. Regionale luchthavens en toegang tot hub- luchthavens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1165/98 van Graham WATSON aan de Commissie. Regionale luchthavens en toegang tot hub- luchthavens

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0015


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1165/98

van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Regionale luchthavens en toegang tot hub-luchthavens

Het luchtverkeer naar en van regionale vluchthavens vertegenwoordigt een belangrijke en groeiende sector in de luchtvaartindustrie.

Erkent de Commissie dat met het oog op het grotere aantal reizigers dat gebruik maakt van regionale luchthavens deze geconfronteerd worden met onevenredige economische problemen bij de verwerving van "slots" op hub-luchthavens?