Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1178/98 van Luisa TODINI aan de Commissie. Ruil van tabaksquota voor de soort "Bright" tussen de regio's Umbrië en Veneto (oogstjaar 1997)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1178/98 van Luisa TODINI aan de Commissie. Ruil van tabaksquota voor de soort "Bright" tussen de regio's Umbrië en Veneto (oogstjaar 1997)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1178/98 van Luisa TODINI aan de Commissie. Ruil van tabaksquota voor de soort "Bright" tussen de regio's Umbrië en Veneto (oogstjaar 1997)

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0089


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1178/98

van Luisa Todini (PPE) aan de Commissie

(6 april 1998)

Betreft: Ruil van tabaksquota voor de soort "Bright" tussen de regio's Umbrië en Veneto (oogstjaar 1997)

Meer dan 75 % van de Italiaanse "Bright"-tabak is afkomstig uit Umbrië en Veneto. In Veneto werd in 1997 circa 4.000 ton minder geoogst dan gewoonlijk als gevolg van ernstige virusziekten, terwijl de oogst in Umbrië beduidend hoger was dan normaal en van uitstekende kwaliteit was.

Het Ministerie van Landbouw heeft, gezien het precedent van 1995 dat in artikel 14 van verordening (EG) 1066/95(1) van de Commissie wordt bevestigd, verzocht om in die verordening een blijvend karakter te geven aan de compensatie die aan het einde van het oogstjaar voor elke tabakssoort kan plaatsvinden, met inachtneming van de nationale gegarandeerde maximumhoeveelheden.

Acht de Commissie het mogelijk deze compensatie toe te staan, in de overweging dat daarmee kan worden voorkomen dat de overtollige hoeveelheid in Umbrië geproduceerde tabak tegen te lage prijzen moet worden verkocht of moet worden vernietigd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(4 mei 1998)

De Commissie is geen voorstander van de door het geachte parlementslid gevraagde compensatiemaatregelen. Naar haar oordeel zou daarmee immers afbreuk worden gedaan aan het beginsel van individuele quota, dat een van de grondslagen van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak vormt. Bovendien zou een dergelijke compensatiemaatregel volstrekt geen oplossing bieden voor het probleem van een te geringe productie waarmee de producenten in Veneto te kampen hebben.

Toepassing van een dergelijke compensatiemaatregel zou de producenten kunnen stimuleren om systematisch meer dan hun quotum te produceren, aangezien zij in de waan zouden worden gebracht dat hun overtollige productie na compensatie toch nog voor de premie in aanmerking zou komen. Doordat de oogst 1997 beëindigd is, zou de herkomst van tabak waarvoor een compensatiemaatregel wordt toegepast, zeer moeilijk te controleren vallen.

(1) PB L 108 van 13.5.1995, blz. 5.