Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1210/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentievermogen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1210/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentievermogen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1210/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentievermogen

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0093


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1210/98

van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie

(24 april 1998)

Betreft: Concurrentievermogen

In het verslag van het Parlement (A-0113/97) over de mededeling van de Commissie aan de Raad over de vergelijking van resultaten (Benchmarking) van de Europese industrie inzake het concurrentievermogen (COM(96) 0463 - C-0622/96) en over het werkdocument van de diensten van de Commissie over een Europees beleid voor kwaliteitsbevordering ter verhoging van het Europees concurrentievermogen (SEC(96) 2000) wordt geconstateerd dat de prijzen van de voornaamste diensten in Europa hoger liggen dan in de Verenigde Staten en in Japan en dat er, hoewel er sedert de invoering van de interne markt vooruitgang is geboekt, nog altijd sectoren zijn, zoals energie, waar toegangsbeperkingen bestaan.

Wat denkt de Commissie te doen om deze beperkingen uit de wereld te helpen?