Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1216/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentiepositie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1216/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentiepositie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1216/98 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Concurrentiepositie

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1216/98

van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Concurrentiepositie

In het verslag A-0113/97 van het Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad over de vergelijking van resultaten (Benchmarking) van de Europese industrie op het punt van concurrentie (COM(96) 0463 - C-0622/96) en over het werkdocument van de diensten van de Commissie over een Europees beleid ter bevordering van de kwaliteit om de Europese concurrentiepositie te versterken (SEC(96) 2000) luidt het verzoek of de Commissie met conclusies wil komen over de reden dat bepaalde Europese sectoren zoals meubels, beter functioneren dan hun tegenvoeters in de Verenigde Staten en Japan waar het gaat om de toegevoegde industriële waarde.

Wanneer denkt zij met haar conclusies te komen?

Gecombineerd Antwoord

van de heer Bangemann namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1207/98, E-1208/98, E-1209/98, E-1210/98,E-1211/98, E-1212/98, E-1213/98, E-1214/98, E-1215/98 en E-1216/98

(14 mei 1998)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.