Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1229/98 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Europese normen voor beperking van nachtvluchten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1229/98 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Europese normen voor beperking van nachtvluchten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1229/98

van Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Europese normen voor beperking van nachtvluchten

In zijn resolutie A-0183/97(1), die goedgekeurd werd op 10 juni 1997 over het groenboek van de Commissie: een toekomstig beleid inzake de bestrijding van geluidshinder, vraagt het Europees Parlement om het vliegverkeer & apos;s nachts te beperken (paragraaf 31 van deze resolutie). Voor grotere luchthavens die niet moeten vrezen voor hun concurrentiepositie wordt een nachtslot ingevoerd. Als gevolg hiervan worden nachtvluchten meer en meer afgeleid naar minder belangrijke luchthavens die vanuit economische overwegingen niet dergelijke normen opleggen. De omwonenden van deze kleinere luchthavens worden geconfronteerd met deze bijkomende nachtelijke geluidshinder.

Acht de Commissie het niet noodzakelijk in het licht van deze concurrentieverstorende situatie om de nationale en regionale wetgevingen inzake de beperking op nachtvluchten te harmoniseren?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(29 mei 1998)

De geluidsituatie verschilt van vliegveld tot vliegveld en is afhankelijk van de afstand van het vliegveld tot woongebieden en de verkeersdichtheid. De Commissie heeft derhalve tot op heden geen plannen tot harmonisatie van nationale en regionale voorschriften ter beperking van nachtvluchten. De Commissie blijft echter de marktontwikkelingen nauwkeurig volgen waarbij zij telkens opnieuw bekijkt of het noodzakelijk is maatregelen te nemen op communautair niveau. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd vanaf het moment dat geluidsgrenswaarden worden vastgelegd.

De Commissie is voornemens tegen het eind van het jaar een mededeling over luchtvaart en milieu te publiceren. Hierin komen onder andere milieukwesties in en rond luchthavens aan de orde.

(1) PB C 200 van 30.6.1997, blz. 28.