Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1636/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mobiele en draadloze telefonie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1636/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mobiele en draadloze telefonie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1636/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mobiele en draadloze telefonie

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0059


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1636/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(29 mei 1998)

Betreft: Mobiele en draadloze telefonie

In verband met de "a) mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de verdere ontwikkeling van draagbare en draadloze communicatiemiddelen - een uitdaging en keuze voor de Europese Unie" (COM(97) 0217 def.) en b) "mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: strategische en politieke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van mobiele en draadloze communicatiemiddelen (UMTS) - de resultaten van openbaar overleg en voorstellen om impulsen te geven tot een gunstiger context" (COM(97) 0217 def. en COM(97) 0513 def.). Wat de reglementering betreft: de vraag luidt of de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen willen nemen om de uitvoering en toepassing van de communautaire regels en de besluiten ten aanzien van de toewijzing van de binnen het Europeoper comité voor radiocommunicatie overeengekomen frequenties te complementeren. In het bijzonder de kwestie van de verdeling tussen de UMTS en de bestaande systemen van de tweede generatie (b.v.: GSM, DCS-1800, PCS-1900). Deze verdeling moet nader worden uitgediept.