Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1664/98 van David HALLAM aan de Commissie. Interventieprijs voor witte suiker

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1664/98 van David HALLAM aan de Commissie. Interventieprijs voor witte suiker

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1664/98 van David HALLAM aan de Commissie. Interventieprijs voor witte suiker

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0060


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1664/98

van David Hallam (PSE) aan de Commissie

(29 mei 1998)

Betreft: Interventieprijs voor witte suiker

In haar toelichting bij de op 4 februari 1998 ingediende voorstellen voor de landbouwprijzen voor het verkoopseizoen 1998/1999 meldt de Commissie dat de indexen voor de landbouwprijzen sinds 1980 in reële termen met 48 % zijn gedaald, zulks in overeenstemming met de neerwaartse trend van de inputprijzen. In dezelfde periode is de interventieprijs voor witte suiker - zoals vermeld in het Publicatieblad - ondanks de afnemende arbeids- en energiekosten en de voortschrijdende rationalisatie in de suikerindustrie met 45 % gestegen.

Kan de Commissie in het licht van deze contradictoire situatie uitleggen waarom zij voor het verkoopseizoen 1998/1999 niet voorstelt de interventieprijs voor witte suiker te verlagen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(29 juni 1998)

De tegenstelling die het geachte parlementslid meent op te merken tussen de ontwikkeling van de landbouwprijsindex en de ontwikkeling van de interventieprijs voor witte suiker, is slechts schijn. In het eerste geval betreft het namelijk een reële ontwikkeling en in het tweede een nominale.

Als ook de interventieprijzen voor witte suiker worden gedefleerd met behulp van de voor de landbouwprijsindex gehanteerde methode zodat het in beide gevallen gaat om een prijsreeks op reële basis, blijken beide soorten prijzen tussen 1980 en nu dezelfde ontwikkeling te hebben ondergaan. In beide gevallen is sprake van een daling met circa 45 %. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de interventieprijs voor witte suiker die de Commissie voor 1998/1999 heeft voorgesteld, gerechtvaardigd is.