Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1820/98 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Verdeling van de Europese databanken door de Gateways

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1820/98 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Verdeling van de Europese databanken door de Gateways

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1820/98 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Verdeling van de Europese databanken door de Gateways

Publicatieblad Nr. C 050 van 22/02/1999 blz. 0098


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1820/98

van Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) aan de Commissie

(3 juni 1998)

Betreft: Verdeling van de Europese databanken door de Gateways

Heeft de Europese Commissie een kosten-batenanalyse gemaakt alvorens de beslissing te nemen de databanken niet langer te laten verdelen via Gateways, maar ze gratis ter beschikking te stellen op internet? Heeft zij een zicht op het soort (burgers/beroepsmensen) en het aantal gebruikers van deze databanken via internet? Is zij er zeker van dat de informatie die nu beschikbaar is via internet voldoet aan de behoeften van de beroepsmensen op het vlak van snelle bijwerkingen en assistentie? Zijn de Gateways nu totaal overbodig geworden?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie

(8 juli 1998)

Het is inderdaad zo dat de Commissie, zoals het geachte parlementslid opmerkt, steeds vaker communautaire gegevensbanken gratis toegankelijk maakt, met name via Internet, als zij het communautaire beleid daarmee in ruime kring en op effectieve wijze kan bevorderen. Er is heel weinig informatie beschikbaar over het profiel van gegevensbankgebruikers op Internet en tot dusver zijn er nog geen gedetailleerde studies aan dit thema gewijd.

De overgang van een gateway- naar een Internetservice heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee de informatie wordt bijgewerkt.

Het is nog niet duidelijk wat er met de gateways zal gebeuren, maar de verwachting is dat er ook in de toekomst een markt zal zijn voor diensten met toegevoegde waarde.