Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1965/98 van Klaus LUKAS aan de Commissie. Meldingsplicht

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1965/98 van Klaus LUKAS aan de Commissie. Meldingsplicht

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1965/98 van Klaus LUKAS aan de Commissie. Meldingsplicht

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1965/98

van Klaus Lukas (NI) aan de Commissie

(30 juni 1998)

Betreft: Meldingsplicht

Commissaris Van Miert heeft op 26 mei 1998 voor de Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid van het Europees Parlement verklaard dat de lidstaten hun meldingsplicht niet altijd nakomen en dat dit steeds vaker voorkomt. Naar verluidt hebben enkele lidstaten naar aanleiding hiervan een wijziging van de procedure verlangd die erop zou neerkomen dat de Commissie wanneer zij een overtreding van de meldingsplicht niet binnen 2 maanden ontdekt, subsidies als goedgekeurd beschouwt.

Kan de Commissie mededelen:

1. in welke lidstaten zij herhaaldelijk heeft vastgesteld dat de meldingsplicht niet is nageleefd,

2. welke lidstaten van mening waren dat de Commissie geen maatregelen meer moet nemen, wanneer zij binnen een bepaalde periode niet ontdekt dat er sprake is van een overtreding van de meldingsplicht,

3. welke maatregelen zij in dit verband voornemens is te treffen?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie

(27 juli 1998)

In 1997 waren er meer niet-aangemelde gevallen van steunmaatregelen van staten dan in 1996. 91 van de 641 gevallen die door de Commissie in 1996 werden geregistreerd, waren niet-aangemeld (14 %), tegen 140 van de 655 gevallen in 1997 (21 %). Het aandeel niet-aangemelde steunmaatregelen was vooral hoog in Duitsland (30 %), Griekenland (56 %), Ierland (40 %), Italië (17 %), Oostenrijk (16 %) en het Verenigd Koninkrijk (46 %).

Geen enkele lidstaat is van mening dat niet-aangemelde steunmaatregelen als goedgekeurd moeten worden beschouwd wanneer de Commissie niet binnen twee maanden de overtreding van de meldingsplicht heeft ontdekt.

De Commissie gelast systematisch de terugbetaling van steun die niet is aangemeld en niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Hierdoor wordt druk uitgeoefend op de lidstaten om steunmaatregelen aan te melden in het belang van de eigen industrie. Als de meldingsplicht niet wordt nageleefd, lopen de betrokken ondernemingen het risico dat de steun moet worden terugbetaald, wat een gedegen beoordeling van de investering in de weg staat. Crediteuren hebben dus ook belang bij rechtszekerheid met betrekking tot steunmaatregelen van staten. Nadere maatregelen op dit vlak lijken niet noodzakelijk of gewenst.