Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2066/98 van Christof TANNERT aan de Commissie. Statistische gegevens over dienstweigeraars en personen die vervangende dienstplicht vervullen in de lidstaten van de EU en de kandidaatlanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2066/98 van Christof TANNERT aan de Commissie. Statistische gegevens over dienstweigeraars en personen die vervangende dienstplicht vervullen in de lidstaten van de EU en de kandidaatlanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2066/98 van Christof TANNERT aan de Commissie. Statistische gegevens over dienstweigeraars en personen die vervangende dienstplicht vervullen in de lidstaten van de EU en de kandidaatlanden

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0143


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2066/98

van Christof Tannert (PSE) aan de Commissie

(7 juli 1998)

Betreft: Statistische gegevens over dienstweigeraars en personen die vervangende dienstplicht vervullen in de lidstaten van de EU en de kandidaatlanden

Op 16 juli 1997 heeft de Commissie in haar "Agenda 2000" uiteengezet wat de eerste stappen naar de uitbreiding van de EU zullen zijn. Agenda 2000 bevat ook adviezen inzake de aanvragen van de kandidaatlanden Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Letland, Estland, Litouwen, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Cyprus en Slovenië. Op 4 december 1997 heeft het Europees Parlement een verslag over de Agenda 2000 aangenomen, waarin het verklaart "dat de Europese Unie openstaat voor alle democratieën die voldoen aan de criteria voor het lidmaatschap" en waarin het er voorts met nadruk op wijst "belang te hechten op met name de volgende gebieden (...): ratificatie en tenuitvoerlegging van wettelijke normen op het gebied van de mensenrechten; wettelijke controleerbaarheid van politie, leger en geheime diensten; (...) aanvaarding van het beginsel dat gewetensbezwaren tegen militaire dienst mogelijk moeten zijn".

Kan de Commissie voor de diverse lidstaten van de EU en de kandidaatlanden een statistisch overzicht op jaarbasis voor de periode van 1990 tot heden voorleggen van:

a. het aantal dienstweigeraars,

b. het aantal erkende dienstweigeraars en

c. het aantal personen die vervangende dienstplicht hebben vervuld?

Antwoord van de heer de Silguy namens de Commissie

(14 september 1998)

De Commissie beschikt niet over de gevraagde gegevens.