Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Welzijn van dieren bij het slachten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Welzijn van dieren bij het slachten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/98 van Mark WATTS aan de Commissie. Welzijn van dieren bij het slachten

Publicatieblad Nr. C 013 van 18/01/1999 blz. 0146


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2088/98

van Mark Watts (PSE) aan de Commissie

(10 juli 1998)

Betreft: Welzijn van dieren bij het slachten

In artikel 13 van richtlijn 93/119/EG inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden werd bepaald dat de Commissie uiterlijk op 31 december 1995 twee verslagen moest voorleggen, een aan de Raad en een aan het Permanent Veterinair Comité, opgesteld op basis van een advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité, tezamen met passende voorstellen inzake een aantal kwesties met betrekking tot het welzijn van dieren bij het slachten.

Het Wetenschappelijk Veterinair Comité gaf zijn uitgebreide advies in oktober 1996. Het Comité adviseerde met name dat beide halsslagaders, in plaats van slechts een, ingesneden moeten worden om een snelle verbloeding en dood van het dier te bewerkstelligen. Het Comité stelde tevens vast wat de minimale stroomsterkte moet zijn voor een effectieve bedwelming van elk van de belangrijkste soorten landbouwhuisdieren.

Wanneer gaat de Commissie de verslagen en de bijbehorende voorstellen indienen, waartoe zij is verplicht op grond van artikel 13, lid 2 b) en artikel 13, lid 2 c) van richtlijn 93/119/EG? Is de Commissie voornemens om in haar voorstellen (i) het vereiste op te nemen dat beide halsslagaders moeten worden ingesneden en (ii) een bepaling op te nemen waarin de minimale stroomsterkte voor bedwelming wordt vastgelegd voor elk van de belangrijkste soorten landbouwhuisdieren?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(30 juli 1998)

Het is de bedoeling van de Commissie om binnenkort twee verslagen in te dienen - één bij de Raad en één bij het Permanent Veterinair Comité - die zijn opgesteld op basis van een advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité. Tegelijk zullen passende voorstellen worden gedaan betreffende het gebruik van, met name, kogels, gassen of combinaties daarvan voor het bedwelmen of doden van dieren. In die verslagen en voorstellen wordt ook aandacht besteed aan de minimale stroomsterkte en aan de duur van de stroomtoediening, die nodig zijn voor het bedwelmen van de betrokken diersoorten, alsmede aan eventuele andere wetenschappelijk erkende methoden voor het bedwelmen of doden van dieren.

Verder wil de Commissie in haar voorstellen de bepaling opnemen dat bedwelmde dieren moeten worden verbloed door insnijding van de beide halsslagaderen of de bloedvaten die erin uitmonden, om een snelle verbloeding en dood te bewerkstelligen. Bovendien wil zij een bepaling opnemen waarin de minimale stroomsterkte voor de bedwelming van de verschillende betrokken diersoorten is vastgelegd.