Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2363/98 van Lyndon HARRISON Bescherming van toeristen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2363/98 van Lyndon HARRISON Bescherming van toeristen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2363/98 van Lyndon HARRISON Bescherming van toeristen

Publicatieblad Nr. C 320 van 06/11/1999 blz. 0006


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2363/98

van Lyndon Harrison (PSE) aan de Commissie

(15 juli 1998)

Betreft: Bescherming van toeristen

Eerder dit jaar is in een vakantie-accommodatie in Spanje een klein kind uit mijn kiesdistrict ernstig gewond geraakt aan zijn voet toen het door het glas van een patiodeur viel. Heeft de Commissie overwogen de normen, met name ten aanzien van de toepassing van gehard glas in vakantie-accommodaties die door toeristen uit geheel Europa worden bezocht, te harmoniseren?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie

(10 september 1998)

Bouwvoorschriften, en in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften voor openbare gebouwen blijven onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

De Commissie heeft mandaten voorbereid voor het Europees comité voor normalisatie (CEN) betreffende de harmonisering van normen voor deuren en ramen, waaronder glazen deuren, alsmede voor de harmonisering van normen voor vloerbedekkingen, daarbij rekening houdend met de betreffende gladheidskarakteristieken. De bepalingen inzake de verschillende toepassingsmogelijkheden van deze bouwproducten worden evenwel door de lidstaten zelf vastgesteld.