Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2376/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Talenonderwijs

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2376/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Talenonderwijs

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2376/98 van Eryl McNALLY aan de Commissie. Talenonderwijs

Publicatieblad Nr. C 142 van 21/05/1999 blz. 0013


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2376/98

van Eryl McNally (PSE) aan de Commissie

(27 juli 1998)

Betreft: Talenonderwijs

Kan de Commissie mij meedelen of er recentelijk Europese initiatieven genomen zijn om volwassen burgers van de lidstaten te helpen om de talen van andere lidstaten te leren?

Zo niet, bestaan er dan plannen om hiertoe over te gaan, mede gelet op het belang van een goede communicatie tussen de lidstaten?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(7 september 1998)

De Lingua-acties in het kader van het Socrates-programma zijn horizontale maatregelen die bedoeld zijn om het talenonderwijs kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en bestemd zijn voor alle onderwijsniveaus en -sectoren. Derhalve zijn de Lingua-acties ook op het talenonderwijs aan volwassenen gericht. Deze acties vormen een aanvulling op de maatregelen ter bevordering van het talenonderwijs in het kader van het Leonardo da Vinci-programma.

In het Socrates-programma zijn volwassen burgers uitdrukkelijk een doelgroep van de Lingua-acties, die de ontwikkeling van onderwijsleermiddelen en curricula voor het talenonderwijs ondersteunen en waarbij prioriteit wordt toegekend aan projecten die de zelfstudie van talen bevorderen en gebruik maken van methoden van het open en afstandsonderwijs. Binnen dezelfde actie worden instrumenten voor de beoordeling van talenkennis ontwikkeld, die volwassenen in staat moeten stellen hun eigen taalvaardigheid te toetsen.

Binnen het Leonardo da Vinci-programme zijn met het oog op de behoeften van volwassenen inzake talenkennis in de beroepssfeer projecten gaande voor de ontwikkeling van didactisch materiaal en opleidingscurricula.

Het Europese project Lingu@net, dat wordt gefinancierd in het kader van Socrates en Leonardo da Vinci, werkt aan de ontwikkeling van een virtueel kenniscentrum, dat onder andere informatie zal verstrekken over taalonderwijsfaciliteiten voor volwassenen.