Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2415/98 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Uitlekken van een document in verband met Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2415/98 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Uitlekken van een document in verband met Turkije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2415/98 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Uitlekken van een document in verband met Turkije

Publicatieblad Nr. C 096 van 08/04/1999 blz. 0090


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2415/98

van Katerina Daskalaki (UPE) aan de Commissie

(27 juli 1998)

Betreft: Uitlekken van een document in verband met Turkije

Op 9 juli is in de pers een "rapport" uitgelekt van de toenmalige vertegenwoordiger van de Commissie in Ankara, waarvan de inhoud - die niet werd ontkend - veel vraagtekens oproept over de beleidsvoering van de Commissie en over haar objectiviteit in deze kwestie. De reeds naar Boedapest overgeplaatste Michael Lake onderschat en rechtvaardigt in dit rapport de Turkse agressie tegen een lidstaat, Griekenland, sluit bewust de ogen voor de schendingen van de mensenrechten in Turkije, probeert de Commissie te overhalen om Cyprus te marginaliseren, vaart uit tegen het Europees Parlement en gaat er prat op dat hij een door de Turkse president Demirel gegeven toespraak heeft geredigeerd.

Wat heeft de Commissie over dit alles mede te delen (behalve het reeds bekende feit dat het document is uitgelekt) en hoe denkt zij te reageren op de overdreven en partijdige geestdrift van een van haar ambtenaren?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(11 september 1998)

Het is niet ongebruikelijk dat delegatiehoofden bij het verlaten van een post in een informeel rapport hun persoonlijke mening geven.

Het rapport van de heer Lake behoort tot die categorie en behoeft dan ook niet noodzakelijkerwijs in alle opzichten overeen te stemmen met de standpunten van de Gemeenschap.

Deze standpunten over de in het rapport aan de orde komende punten zijn bekend, hetgeen verder commentaar overbodig maakt.

Het verantwoordelijk Commissielid heeft onlangs telefonisch contact opgenomen met de Griekse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Pangalos, om te verzekeren dat er geen misverstand over de aard van het rapport bestaat.