Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2456/98 van de leden Leonie van BLADEL , James JANSSEN van RAAY aan dee Raad. Dreigement aan blanke Nederlanders in Suriname

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2456/98 van de leden Leonie van BLADEL , James JANSSEN van RAAY aan dee Raad. Dreigement aan blanke Nederlanders in Suriname

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2456/98 van de leden Leonie van BLADEL , James JANSSEN van RAAY aan dee Raad. Dreigement aan blanke Nederlanders in Suriname

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2456/98

van Leonie van Bladel (UPE) en James Janssen van Raay (UPE) aan de Raad

(30 juli 1998)

Betreft: Dreigement aan blanke Nederlanders in Suriname

1. In het weekblad "Suriname van heden" wordt melding gemaakt van het feit dat bij de arrestatie van de Surinaamse ex-dictator en tegenwoordige adviseur van staat, Desi Bouterse, die door de Nederlandse justitie wordt verdacht van grootscheepse internationale drugshandel, "geen enkele blanke Nederlander meer veilig is in Suriname". Welke consequenties verbindt de Raad aan dit dreigement?

2. Realiseert hij zich dat het bovenstaande dreigement gedaan door een medewerker van de politieke partij NDP waar Bouterse voorzitter van is, de verhoudingen tussen Suriname en de Europese Unie ernstig kan schaden?

3. Is hij bereid om de Commissie te verzoeken om de betrekkingen met Suriname, met name voor wat betreft de hulpprojecten waarbij gelden van de Europese Unie in het geding zijn, serieus te herzien, nu duidelijk blijkt dat de rechtsstaat Suriname wordt gedomineerd door iemand die wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel?

Antwoord

(7 december 1998)

De Raad heeft de door de geachte afgevaardigden aan de orde gestelde aangelegenheden niet besproken.