Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2508/98 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Geplande procedures tegen Frankrijk wegens niet-naleving van de voorschriften inzake de interne markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2508/98 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Geplande procedures tegen Frankrijk wegens niet-naleving van de voorschriften inzake de interne markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2508/98 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Geplande procedures tegen Frankrijk wegens niet-naleving van de voorschriften inzake de interne markt

Publicatieblad Nr. C 031 van 05/02/1999 blz. 0146


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2508/98

van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie

(30 juli 1998)

Betreft: Geplande procedures tegen Frankrijk wegens niet-naleving van de voorschriften inzake de interne markt

Momenteel lopen tegen Frankrijk een groot aantal procedures wegens niet-naleving van de Europese wetgeving op het gebied van de interne markt. Kan de Commissie een overzicht geven van de procedures die zij voornemens is tegen Frankrijk in te stellen wegens inbreuken op de communautaire voorschriften inzake de voltooiing van de interne markt?