Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2733/98 van Christine ODDY aan de Commissie. Ontbossing in Venezuela

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2733/98 van Christine ODDY aan de Commissie. Ontbossing in Venezuela

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2733/98 van Christine ODDY aan de Commissie. Ontbossing in Venezuela

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0129


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2733/98

van Christine Oddy (PSE) aan de Commissie

(1 september 1998)

Betreft: Ontbossing in Venezuela

Kan de Commissie zo sterk mogelijke protesten laten horen bij de regering van Venezuela die heeft voorgesteld bijna de helft van het Imataca bosreservaat open te stellen voor belangen op het gebied van de mijnbouw en de houtkap, waardoor een ernstig gevaar voor het voortbestaan van het regenwoud in dit land ontstaat, waarbij mag worden aangetekend dat dit voorstel ook de traditionele manier van leven van de autochtone bevolking in het woud zou bedreigen, tot een massale vernietiging van de wildstand zou leiden en een gevaarlijk precedent zou scheppen voor de toekomst van soortgelijke bosgebieden?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie

(8 oktober 1998)

Behoud en duurzaam beheer van tropisch bos zijn belangrijk voor de Commissie, die sinds 1992 meer dan 500 miljoen ecu heeft toegewezen aan activiteiten op dit gebied, en alle gebeurtenissen in deze sector nauwlettend volgt.

Sinds de oprichting in 1961 hebben illegale mijnactiviteiten plaatsgevonden in het Imataca reservaat. De laatste jaren valt een toename te bespeuren. Het voorgestelde Besluit 1850 wil deze activiteiten reguleren door milieuvriendelijkere methoden in te voeren, aangezien het sociaal onmogelijk wordt geacht deze activiteiten geheel te stoppen. De Venezolaanse economie heeft zware klappen gekregen door de daling van de olieprijzen, die het laatste jaar bijna zijn gehalveerd. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer de helft van de bevolking in bittere armoede leeft en dat de schuldendienst als gevolg van de gigantische buitenlandse schuld sterk is gestegen. In deze omstandigheden zoekt de regering van Venezuela naar nieuwe mogelijkheden om natuurlijke hulpbronnen te exploiteren en zo de inkomsten te vergroten, en tegelijkertijd de afhankelijkheid van olie te verkleinen, die een duidelijk gevaar vormt voor de economie als geheel. Dit verklaart waarom Besluit 1850 uiteindelijk werd aangenomen, na een aanvankelijke opschorting en een verhitte maatschappelijke discussie.

De Commissie heeft diverse maatregelen op milieugebied in Venezuela gesteund, zoals het behoud van de biodiversiteit in het Reservaat Orinoco-Casiquiare (11 miljoen ecu), "Protección del Indigena Amazonense" (915.000 ecu), behoud van biodiversiteit in de Orinoco-delta (750.000 ecu), de instelling van een autoriteit voor het stroomgebied van de Lago de Valencia (870.000 ecu) en een haalbaarheidsonderzoek voor milieubeheer in het Caroni-bekken (80.000 ecu).

Venezuela kent een indrukwekkende milieuwetgeving: er zijn meer dan 80 wetten en zo'n 400 besluiten en verordeningen. De Commissie zal Venezuela via verschillende bilaterale contacten sterk aanbevelen deze eigen voorschriften toe te passen, vooral Besluit 1850, en te voldoen aan de internationale verplichtingen aangaande duurzame ontwikkeling (Verdrag inzake biologische diversiteit).

De Commissie werkt momenteel aan een mededeling over ontwikkelingssamenwerking op bosbouwgebied, ter voortzetting en verbetering van haar activiteiten in deze sector na 1999. Bij het opstellen van deze basistekst zal de Commissie zeker rekening houden met de onderlinge verbanden tussen de bosbouwsector en ander economische activiteiten.