Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2746/98 van Caroline JACKSON aan de Commissie. EU-houding tegenover Trinidad en de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2746/98 van Caroline JACKSON aan de Commissie. EU-houding tegenover Trinidad en de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2746/98 van Caroline JACKSON aan de Commissie. EU-houding tegenover Trinidad en de rechten van de mens

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0134


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2746/98

van Caroline Jackson (PPE) aan de Commissie

(3 september 1998)

Betreft: EU-houding tegenover Trinidad en de rechten van de mens

Naar bericht wordt heeft Trinidad en Tobago zich teruggetrokken uit het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens. Kan de Commissie meedelen of dit van invloed zal zijn op de status van Trinidad en Tobago als een van de ACS-landen die thans EU-steun ontvangen?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie

(30 september 1998)

De Commissie heeft vernomen dat Trinidad en Tobago onlangs een rechtsinstrument heeft neergelegd waarvan het gevolg zal zijn dat het land zich terugtrekt uit de Amerikaanse Conventie voor mensenrechten, met ingang van 26 mei 1999. De bedoeling daarvan schijnt de beperking te zijn van de mogelijkheid voor potentieel tijd rovende beroepsprocedures die het vermogen van de autoriteiten van Trinidad en Tobago blokkeren om de doodstraf ten uitvoer te leggen. Een en ander maakt deel uit van de strategie van de autoriteiten om tegen misdrijven hard op te treden.

De Commissie is bezorgd over deze ontwikkeling en heeft deelgenomen aan demarches van de Unie om de autoriteiten ertoe te brengen van dit soort maatregelen af te zien. Zij is thans echter niet van oordeel dat de maatregelen van Trinidad en Tobago van invloed zouden moeten zijn op zijn status als een van de ACS-staten, noch op het lopende programma van ontwikkelingshulp.